be nyheder

Stress less!

”Det er godt, at du har fundet dig selv igen og at have dig tilbage” – Om stress og hvordan vi er begyndt at tackle det…

Et brækket ben giver et sygefravær, som vi nogenlunde nemt kan forholde os til og tilrettelægge arbejdet efter. Til gengæld er det langt sværere med stress, hvor tilstanden er mere kompleks og forløbet derfor mere uforudsigeligt og i sidste ende dyrt.

Tilstanden stress er en reaktion på ydre fysisk og/eller psykisk belastning, og stress kan ifølge sundhed.dk være enten kortvarig eller langvarig.

Vi kan allesammen komme i situationer, der giver os kortvarig stress. Fx ifm. enkeltstående begivenheder som en eksamen, en konflikt eller en deadline.

I den slags situationer vil pulsen stige, hjertet hamre og hjernen arbejde på højtryk. Selvom det er træls for at sige det på jysk, er det kroppens måde at få os til at yde vores bedste på.

Bagefter er det dog vigtigt at ’få pusten’. Ellers kan tilstanden udvikle sig til langvarig stress, der for den ramte er følelsen af, at der er flere udfordringer end muligheder.

Langvarig stress er ofte summen af flere udløsningsfaktorer, og tilstanden kan udløse depressioner og alvorlige sygdomsforløb.

Gennem tiden har vi desværre oplevet flere kollegaer gå ned med stress. Dette uden, at vi havde nogen anden procedure end den lovmæssigt påkrævede med lægeerklæringer osv. Men fra i år har vi indført et tilbud om et særligt forløb til de kollegaer, der giver udtryk for stress eller decideret sygemelder sig på den baggrund, og det har været en succes!

Først og fremmest har vi fået positiv respons fra de berørte kollegaer. Med tilbuddet har de rent menneskeligt følt sig set og hjulpet. Og ud fra et forretningsmæssigt synspunkt har vi - sammenlignet med tidligere oplevelser - erfaret, at vores kollegaer hurtigere er blevet arbejdsdygtige igen.

Hvordan i praksis?
I forløbet har den stressramte hjemme hos sig selv fået personlig samtaleterapi ved ekstern specialist i forebyggelse og behandling af stress, Mette Mackeprang.

Vores direktør, Brian Bryrup, afrunder:

Der er rift om kvalificeret arbejdskraft. Derfor kan det være afgørende, at man som virksomhed formår at gøre sig umage i både med- og modgang. Herunder skal prisen for omtalte samtaleforløb ses om en investering og ikke den udgift, som det umiddelbart ligner i det konventionelle regnskab. Vi er i hvert fald overbeviste, så tilbudsordningen er nu gjort permanent.